Het team van IKC Harm Smeenge

Directeur
Immy Rorije – immy.rorije@kitsprimair.nl

Kinderopvang
Marjon Abbing – marjon.abbing@kitsprimair.nl
Jenny Rasool – jenny.rasool@kitsprimair.nl
Jolanda Sterken – jolanda.sterken@kitsprimair.n
Kim Zinger – kim.zinger@kitsprimair.nl

Groep 1a/2a
Marjan Kleine – marjan.kleine@kitsprimair.nl
Krista Roerink – krista.roerink@kitsprimair.nl

Groep 1b/2b
Gabriëlle Liberg – gabrielle.liberg@kitsprimair.nl
(woensdag om de week)
Sjoukje Boer – sjoukje.boer@kitsprimair.nl
(coördinaor onderbouw)

Groep 3
Froukje Warnders – froukje.warnders@kitsprimair.nl
Krista Roerink – krista.roerink@kitsprimair.nl

Groep 4
Lineke Kleene – lineke.kleene@kitsprimair.nl
Monique Hut – monique.hut@kitsprimair.nl

Groep 5
Annet Westerhof – annet.westerhof@kitsprimair.nl
Gea Lensen –gea.lensen@kitsprimair.nl

Groep 6
Irien Maran Zoer – irien.maran.zoer@kitsprimair.nl
(coördinator bovenbouw)
Lisa Meertens – lisa.meertens@kitsprimair.nl

Groep 7
Annet Westerhof – annet.westerhof@kitsprimair.nl
Lisa Meertens – lisa.meertens@kitsprimair.nl

Groep 8a
Sindy Pit – sindy.pit@kitsprimair.nl
Sylvia Manders – sylvia.manders@kitsprimair.nl

Extra leerlingbegeleiding
Patricia Wiggerman – patricia.wiggerman@kitsprimair.nl

Intern begeleider
Ilona Niewzwaag – ilona.niewzwaag@kitprimair.nl

Aandachtsfunctionaris
Ilona Nieuwzwaag – ilona.niewzwaag@kitprimair.nl

Leerkrachten

Indien mogelijk verzorgen één of twee vaste leerkrachten het onderwijs voor een groep. In geval van afwezigheid van één van de vaste leerkrachten, begeleidt een invalleerkracht de groep. De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. U kunt na schooltijd even binnenlopen of via de mail een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. De mailadressen van de leerkrachten vindt u in bovenvermeld overzicht. Indien uw kind twee leerkrachten heeft, mail dan altijd naar beide leerkrachten. Door middel van scholing op individueel en/of op teamniveau werken leerkrachten aan hun eigen ontwikkeling en zijn zij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied.

Call Now Button