Hier staat onze school voor

Identiteit en missie

Onze levensbeschouwelijke identiteit:
Obs Harm Smeenge is een openbare basisschool en stelt zich ten doel iedere leerling optimaal onderwijs te bieden, waarbij ieders culturele en levensbeschouwelijke achtergrond gerespecteerd wordt. Kinderen met verschillende achtergronden, religies en met verschillende mogelijkheden ontmoeten elkaar op onze school. In ons onderwijs schenken wij op respectvolle wijze aandacht aan de verscheidenheid in de Nederlandse samenleving.

Missie:
De school hecht veel waarde aan samenwerken, de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen. We hechten aan de totale ontwikkeling van een kind en daarom is er in school een theaterklas. Iedere donderdag gaan professionals met de kinderen aan het werk. Dit varieert van  drama  tot  leren presenteren.

We werken mee aan een pilot om burgerschap vorm te geven in ons onderwijs. Dit sluit aan bij de theaterklas omdat wij willen dat kinderen breed ontwikkeld worden en dat ze bewust worden zijn van hun talenten.

Hier kort samengevat;
We zijn in augustus 2014 gestart als pilotschool met het verder ontwikkelen en in kaart brengen van  burgerschapsonderwijs. Dit hebben we opgepakt met lifestyle omdat als Stichting Kits Primair dit verder in alle scholen vorm te geven. Het is belangrijk dat onze kinderen zelfbewust in het leven staan en daarbij oog hebben voor hun medemens. Als school zijn we in 2013 gestart met een theaterschool, omdat we het belangrijk vinden dat kinderen zich breed ontwikkelen en daarbij oog hebben voor hun eigen kwaliteiten en respectvol met anderen omgaan. Iedereen mag daarin zichzelf zijn  en iedereen heeft daarin zijn/ haar eigen talenten.
In alle groepen wordt met coöperatieve werkvormen gewerkt. In de lessen wereldoriëntatie besteden we aandacht aan de andere talenten van de kinderen. We geven les in handvaardigheid, techniek, muziek, enz. In groep 6 krijgen alle kinderen een weerbaarheidstraining in de vorm van Rots en Water.
We vinden dat onze kinderen Wereldburgers en dit schooljaar starten we met het geven van Engels vanaf groep 1. We vonden dat we bij de Engelse taal onvoldoende rekening konden houden met de talenten en de verschillende niveaus van de kinderen. Door de methode “My name is Tom” te integreren in burgerschapskunde krijgt de Engelse taal een functie en wordt een onderdeel van wereldoriëntatie. In groep 7/8 maken de kinderen ook kennis met de Franse taal.
We willen de kinderen bewust kennis laten maken met democratie. Dit schooljaar hebben de kinderen geleerd hoe de politiek werkt door in school o.a. partijen op te richten en het spel te plaatsten in onze politiek. Het project omgaan met geld is een jaarlijks terugkerend thema in groep 8. Er worden dan gastsprekers van o.a. banken uitgenodigd.
We handelen vanuit de onderwijsbehoefte van het kind en dit staat centraal bij de aanpak in de klas.
We werken met een kenniskring voor de begaafde leerling en kunnen onderwijs op maat bieden.
We hebben een leerlingenraad in school. Een leerlingenraad is een groep van enthousiaste vertegenwoordigers gekozen uit en door de leerlingen van de school, die zich inzetten voor een goede en prettige gang van zaken op de school. In ons geval gaat het om leerlingen uit de groepen 6 tot en met 8. Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom regelmatig met de directie van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.
In het schooljaar 2015-2016 gaan we als team meedoen met PBS (Positive Behaviour Support) en op die manier willen we vanuit het positieve werken aan gedragsverandering.

 Onze missie is:
“OBS Harm Smeenge zet kinderen sterker de wereld in”.