Onze school maakt deel uit van de Stichting Kits Primair (Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe.) Ons onderwijs is erop gericht om kinderen optimaal tot ontplooiing te laten komen, kinderen sociaal vaardig en weerbaar te maken en om kinderen uiteindelijk optimaal toe te rusten richting het vervolgonderwijs.

Sterker de wereld in met

OBS Harm Smeenge

Op OBS Harm Smeenge wordt er veel waarde gehecht aan samenwerken, de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de kinderen. Omdat wij een totale ontwikkeling belangrijk vinden is er in deze school een speciale theaterklas waar kinderen leren van ‘drama tot presenteren’.

Immy Rorije
directeur